เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ณ ลานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น