เตรียมย้ายแล้ว! มติ ก.บ.ศ. เห็นชอบให้ใช้ที่เชียงราย สร้างบ้านพักศาลและที่ทำการ แทนที่ริมดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9-10 ส.ค.ที่ผ่านมา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมสัญจร (ก.บ.ศ.) ที่โรงแรม เดอะ ริเวอรร์ บาย กะตะธานี จ.เชียงราย ที่ประ ชุม ก.บ.ศ.สัญจร มีมติมอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรม ทำความตกลงขอใช้ที่ดินจากกรมวิชาการเกษตร บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัย และดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

นายสราวุธ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จนวันที่ 10 ส.ค.จึงได้มีการนำเสนอสถานที่ดังกล่าวให้ที่ประชุม ก.บ.ศ.พิจารณาเห็นชอบสถานที่ดังกล่าว โดยสถานที่ดังกล่าว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเเละก่อสร้างที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จนเเล้วเสร็จ ก็จะย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จากที่ริมดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ มายังพื้นที่ใหม่นี้ เป็นการย้ายมาทั้งหมดทั้งที่ทำการเเละที่พักอาศัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น