คณะแพทยศาสตร์ มช. ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น