พิธีบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และไถ่ชีวิตกระบือคู่แม่ลูก

พระสงฆ์ ชาวบ้านจัด พิธีบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และไถ่ชีวิตกระบือคู่แม่ลูก วันที่ 13 สค 61.พระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ เจ้าคณะตำบลแม่ปืม เขต 2 เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาแห่งที่ 8 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ วัดร่องคือ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ได้จัดพิธีบวชชี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ซึ่งมีผู้เข้ารับการปลงผมบวชชี จำนวน 7 คน ด้วยกัน และได้ทำพิธีไถ่ชีวิตกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นกระบือคู่แม่ลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพุทธศาสนิกชนและผู้คนทั่วไปมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น