อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เยี่ยมการปฏิบัติงาน ขนส่งเชียงใหม่(หนองหอย)

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อม นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดี นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายยงยุทธ นาคแดง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ นายกิติพงษ์ จัมปาสุต ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เยี่ยมขอบคุณและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) โดยมีนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเชิงพื้นที่

ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทะเบียนรถจักรยานยนต์ ด้านตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปรับปรุงสำนักงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและณรงค์ให้ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่มาติดต่อราชการหมวกนิรภัย ตามโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ในบริเวณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น