คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ฟ้าหลัว”

แม่หลวงโวยลูกหลาน ขะใจ่เอาไฟแช็คมาฮื้อแม่หลว

เผยบรรยากาศวันนี้มันน่าดังไฟ เพราะ “ฟ้าหลัว”

“ดังไฟ” แปลว่า “จุดไฟ หรือ ก่อไฟ”

ส่วน “หลัว” แปลว่า “ฟืน” เน้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น