คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “จะไปไป”

จะไปไป ไม่ได้มีความหมายว่า “ให้ไป”

เอาแหมแล้วสูเขา กับคำเมืองหรรษา คำว่า “จะไปไป” คำนี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ที่คนจากต่างถิ่นฟังแล้ว อาจจะแปลความหมายผิดเพี้ยนไ

เพราะคำนี้ไม่ได้มีความหมายว่า “ให้ไป” แต่มีความหมายว่า “อย่าไป”

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีแฟนเป็นคนภาคเหนือ แล้วเขาบอกคุณว่า “จะไปไปนะ”

นั่นไม่ได้หมายความว่า “จะไปไหนก็ไป”  แต่แปลว่า “อย่าไปไหนเลยนะ” (อยู่กับเปิ้นก่อน)

ทิ้งท้าย  คราวหน้า ถ้ามีคนบอกว่า จะไปไป ก็อย่าไปเน้อ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น