จะไปไป ไม่ได้มีความหมายว่า “ให้ไป”

เอาแหมแล้วสูเขา กับคำเมืองหรรษา คำว่า “จะไปไป” คำนี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ที่คนจากต่างถิ่นฟังแล้ว อาจจะแปลความหมายผิดเพี้ยนไ


เพราะคำนี้ไม่ได้มีความหมายว่า “ให้ไป” แต่มีความหมายว่า “อย่าไป”

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีแฟนเป็นคนภาคเหนือ แล้วเขาบอกคุณว่า “จะไปไปนะ”

นั่นไม่ได้หมายความว่า “จะไปไหนก็ไป”  แต่แปลว่า “อย่าไปไหนเลยนะ” (อยู่กับเปิ้นก่อน)

ทิ้งท้าย  คราวหน้า ถ้ามีคนบอกว่า จะไปไป ก็อย่าไปเน้อ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น