ทหารบุกตรวจแรงงานต่างด้าวลำพูน 3 จุด พบนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวทำงาน เจอจับดำเนินคดี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ส.ค. 61 พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จ.ลำพูน พร้อมด้วย พ.ท.กฤษณ์ แสงกล้า หน.ฝยก.กกล.รส.จ.ลำพูน ร่วมกับ นาย วรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน ฝ่ายปกครอง และจัดหางานลำพูน เข้าร่วมการตรวจค้นแรงงานต่างด้าว ที่กระทําความผิด ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด โดยจุดแรก เข้าตรวจสอบ บริษัท ลําพูนพัฒนา ผลการตรวจสอบ พบแรงงานแรงงานต่างด้าว จํานวน 57 คน ที่มีใบอนุญาตทํางานถูกต้อง ไม่พบการกระทําความผิด จุดที่ 2 ตรวจค้นบริษัท ส.วิวัฒพานิช จํากัด ไม่พบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว และจุดที่ 3 ตรวจค้นบริษัท สหลําพูน ขนส่ง จํากัด จากการตรวจสอบพบแรงงานเข้าทำงานจำนวน 37 คน เป็นแรงงานไทย จํานวน 20 คน และแรงงานต่างด้าว จํานวน 17 คน ทั้งนี้ได้ตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่กระทําผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 5 คน โดยได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับนายจ้าง ตาม พรก.การบริหารจัดการ
โดยได้ทําการจับกุมบุคคลกระทำความผิด ได้แก่ นางลักขณา เตชะพันธุ์ อายุ 60 ปี สัญชาติไทย บ้านเลขที่ 12/3 หมู่ 9 บ้านพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา รับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทํางาน เข้าทํางานหรือให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือ จากที่มีสิทธิที่จะทําได้ และให้ที่พักอาศัยซ่อน คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม จึงได้จับกุมแรงงานต่างด้าว โดยได้ดำเนินการนําตัวส่ง ผู้กระทำความผิดดังกล่าว ให้กับ สภ.เมืองลําพูน เพื่อดําเนินคดี ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น