ชาวนาแม่แตงอ่วม น้ำท่วมไร่นาข้าวเสียหาย ส่วนเขื่อนแม่งัดฯรับน้ำได้อีกจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวสำรวจพื้นที่ทำนาใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พบชาวนาที่ทำนาด้านหลังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พบว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมสวนกล้วย และไร่นาของชาวบ้านจำนวนมาก แต่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัดสาขาแม่น้ำปิง ต.อินทขิล อ.แม่แตง และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปริมาณน้ำในเขื่อนถือว่ายังมีอยู่จำนวนน้อย ดังนั้นเขื่อนสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก กรณีปัญ หาน้ำล้นเขื่อนนั้นไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เขื่อนแม่งัดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จ เมื่อปี 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี 2528 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2529 เป็นเขื่อนดิน ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง มีความสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าตัวเขื่อนเฉลี่ยปีละ 332 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 19 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ด้านการชลประทาน สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้ ประมาณ 30,000 ไร่ และช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ เพาะปลูกของฝายสินธุกิจปรีชา (ฝายแฝก) จ.เชียงใหม่ โครงการแม่ปิงเก่า จ.ลำพูน และพื้นที่เพาะปลูกโดยฝายของราษฎรอีกด้วย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 188,000 ไร่ เขื่อนแม่งัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อน อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งด งาม มีบริการนั่งแพ ร้านอาหาร ขณะนี้แพและร้านค้ายังเปิดบริการตามปกติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น