ขนส่งเชียงใหม่ ปลื้มฝันที่เป็นจริง “Smart Bus in Chiangmai”

ด้วยความพยายามผลักดันให้เชียงใหม่มีรถโดยสารสาธารณะ มาให้บริการประชาชนในเมืองเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัด RTC Smart Bus ทางเลือกใหม่ในการเดินทาง
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ฝันที่เป็นจริง Smart Bus in Chiangmai….ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้นั่งรถโดยสารปรับอากาศ ที่มีมาตรฐานดังเช่นกรุงเทพมหานคร มาบริการในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้…

ขอบคุณ RTC หรือ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ที่นำรถโดยสารที่มีมาตรฐานมาเป็นของขวัญชาวเชียงใหม่ ตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ค่าโดยสารเพียง 20 บาทตลอดสาย มีบริการ WIFI ฟรี! มีแอฟพลิเคชั่นและระบบ GPS ที่สามารถทำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทราบตำแหน่งของรถว่าจะมาถึงป้ายหยุดรถประจำทางประมาณกี่นาที บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น- 23.00 น. ออกทุกๆ 20 นาที

ซึ่งขณะนี้รถเมล์เชียงใหม่ RTC Smart Busให้บริการ ใน 3 เส้นทางได้แก่
1) เส้นทาง สวนสัตว์เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ศูนย์การค้า เมญ่า -เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว-สถานีขนส่งช้างเผือก-ตลาดวโรรส-โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย-โรงพยาบาลแมคคอร์มิค-โรงเรียนดาราวิทยาลัย-สถานีขนส่งอาเขต-เซ็นทรัลเฟสติวัล

2) สนามบินเชียงใหม่-โรงพยาบาลนครเชียงใหม่-นิมมานเหมินทร์-เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว-อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-ตลาดสมเพชร-ตลาดวโรรส-ประตูท่าแพ-ประตูเชียงใหม่-ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่-เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า-สนามบินเชียงใหม่

3)ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา -โรงเรียนวารีเชียงใหม่-ตลาดหนองหอย-ค่ายกาวิละ-พุทธสถาน-ไนท์บาซาร์- แยกแสงตะวัน-ประตูเชียงใหม่-โรงพยาบาลสวนปรุง-เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า- สนามบินเชียงใหม่สอบถาม โทร 052-060001, 095-6872526
ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่รวมทั้งนักท่องเที่ยว มาใช้บริการกันเพราะสะดวกมากๆครับ..

ร่วมแสดงความคิดเห็น