โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ( ปีการศึกษา 2555) ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกที่ได้ไปศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังมีรายชื่อดังนี้
1.น.ส.จุฬารัตน์ เตชะ สำเร็จการศึกษาจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเซียะเหมิน ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
2.น.ส.กฤติกานต์ กิจเศรณี สำเร็จการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง

ร่วมแสดงความคิดเห็น