มาเต๊อะเจียงใหม่ บ่ต้องกลัวหลง เพราะว่าถนน มัน “ผด” กันหมดเล้าะ 
คำว่า “ผด” ใน ณ ที่นี้ ไม่ได้หมายถึง อาการแพ้ต่างๆ หรือผื่นคันแต่อย่างใด หากแต่มีความหมายว่า “เชื่อมต่อ, ทะลุถึงกัน”
ยกตัวอย่างเช่น “ถนนเส้นนี้มันไปผดไหน ?” (ถนนเส้นนี้ทะลุไปถึงไหน ?) เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น