ผมยาว … อาจทำให้ถิ่มตา แต่ถ้ารักคนเชียงใหม่ขึ้นมา “สัญญาว่าสิบ่ถิ่มกัน”

“ล้ำลำ” เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่า “อร่อยมาก, อร่อยที่สุด”

ร่วมแสดงความคิดเห็น