คืนกล้วยไม้ป่า สู่สวนรุกขชาติห้วยชมภู

สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรม “คืนกล้วยไม้ป่า สู่สวนรุกขชาติห้วยชมภู” อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากนานาชนิด 
นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยชมภู ดำเนินกิจกรรมป่าในเมือง จัดกิจกรรม “คืนกล้วยไม้ป่า สู่ห้วยชมภู ” ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้ป่า และ แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ป่าฟรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ในบ้าน โดยได้แจก กล้วยไม้ป่า จำนวน 14 ชนิด อาทิ เอื้องเงิน เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องคำตาควาย เอื้องมะลิ เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง เอื้องมือชะนี เอื้องสาย กะเรกะร่อนปากเป็ด มาลัยแดง ช้างกระ เอื้องกุหลาบกระเป๋าปากเปิด ฟ้ามุ่ยน้อย และสิงโตป่า ซึ่งมีประชาชนที่สนใจและรักกล้วยไม้ รักธรรมชาติ ได้ทยอยเดินทางมาร่วมรับกล้ากล้วยไม้พันธุ์ไม้ป่า ณ. สวนรุกขชาติห้วยชมภู ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
นายณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยชมพู เปิดเผยว่ากิจกรรมคืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ห้วยชมภู เป็นโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” จัดบริเวณสวนรุกขชาติห้วยชมภู ซึ่งได้แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม รับกล้ากล้วยไม้ฟรี ได้ที่ห้วยชมพูทุกวันในเวลาราชการ ซึ่งมีประชาชนผู้รักษ์ธรรมชาติและชื่นชอบกล้วยไม้ ได้ทยอยเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 240 ราย คืนกล้วยไม้สู่ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปแล้ว จำนวน 300 ต้น ซึ่งทางสวนรุกขชาติห้วยชมพูจะจัดกิจกรรมทุกเดือน สามารถติดตาม กิจกรรมโครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติห้วยชมภู ได้ในเดือนถัดไป หรือ ติดตามใน FB ของ สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เพื่อร่วมรับกล้ากล้วยไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ไปปลูกคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ด้าน นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียง เผยว่า อ. แม่สะเรียง มีพันธุ์กล้วยไม้หายากหลากหลายชนิด โดยเฉพาะดอกเอื้องแซะ เป็นพันธุ์ไม้ที่หายากชนิดหนึ่ง และพบมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ซึ่งทาง สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ได้นำพันธุ์ไม้หายากต่างๆ มาเพาะปลูกไว้ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู ซึ่งได้กำหนดให้สวนรุกขชาติ เป็นป่าไม้ในเมือง จัดไว้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมพันธุ์กล้วยไม้ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มาชื่นชมพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่หายากได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น