เชียงใหม่ ชวนลิ้มชิมรสลำไย กาแฟเทพเสด็จ สินค้าเกษตรมากมาย ที่งานเกษตรสร้างชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกรจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้และจำหน่ายสินค้าในงาน เกษตรสร้างชาติ วาระ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในครั้งนี้ได้นำกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกร น.ส.จิตนำไพร ไพรบรรเจิด รับรางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2560 กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมกาเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล พร้อมทั้งเยี่ยมเกษตรกรทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้าจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ เสื้อผ้าจากแม่บ้านเกษตรกรสันกำแพง สินค้าจากตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ลำไยแปลงใหญ่จากแหล่งลำไยในสมัยแรกเริ่มมีประวัติอันยาวนาน พัฒนาจนผลิตลำไยที่มีคุณภาพ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ผ่านการตัดช่อผล ทำในระบบลำไยคุณภาพปลอด ภัย ทั้งผู้ผลิตถึงผู้บริโภคในราคา กก.ละ 50บาท กาแฟเทพเสด็จ เป็นกาแฟที่เป็นสินค้า GI แบรนด์นลำดับที่ 11 อาเซียน จาก อ.ดอยสะเก็ด ที่มีกลิ่น อัตลักษณ์เฉพาะตัว กวาดรางวัลมาแล้วหลายรายการ รวมถึงเป็นกาแฟแห่งการอนุรักษ์คู่ป่า ได้ทั้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก่อเกิดรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ผู้บริโภคสัมผัสรสชาติจากยอดดอย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการ 9101 ทั้งดินปลูก เมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว และแหล่งอาหารชุมชนเมืองคอง ที่ยกทัพนำสินค้าคุณภาพจาก จ.เชียงใหม่ พร้อมบริการคนที่สนใจ เชิญพบกันในงานเกษตรสร้างชาติ ที่ถือเกษตรเป็นรากเหง้าการพัฒนาประเทศ ได้ตั้ง แต่วันนี้ถึง 2 ก.ย. ณ สวนลุมพินี กทม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!