หลีกเลี่ยงเส้นทาง !!! 8 ก.ย. 61 มช. นำ“ลูกช้างใหม่ขึ้นดอย”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว นำนักศึกษา เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 05.00-15.00น.

สำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วม 7,700 คน จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้วย

จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 15.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ฝากวางแผนการเดินทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยใช้ทางเลือกรถสาธารณะในการเดินทางจะสะดวกในการเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น