3 ข้อควรจำ!! เตือนผู้ปกครอง-รถรับส่งนักเรียน ระวังการลืมเด็กไว้ในรถ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้โรงเรียนต่างๆ อยู่ระหว่างเปิดภาคเรียน ซึ่งผู้ปกครองและครูอาจารย์ต้องดูแลสุขภาพของเด็ก และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนัก เรียน โดยเฉพาะการลืมเด็กไว้ในรถ ทั้งรถรับส่งเด็กนักเรียนและรถของผู้ปกครอง ที่หากเกิดเหตุแล้วอาจเสี่ยงทำให้เด็กเสียชีวิตได้
จากการเฝ้าระวังโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในช่วง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2561 พบมีเหตุ การณ์ที่เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ 26 เหตุการณ์ ช่วยไว้ได้ทัน 17 ราย อีก 9 ราย เสียชีวิต ทั้งหมดเป็นเด็กช่วงอายุ 3-7 ปี ทั้งหมดถูกลืม/ทิ้งไว้นานกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป ส่วนเด็กที่ช่วยไว้ได้ทันทั้งหมดผู้ปกครองไม่ได้ลืม แต่ตั้งใจทิ้งเด็กไว้ในรถเอง เพราะคิดว่าลงไปทำธุระไม่นาน โดยติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ทิ้งไว้
ทั้งนี้จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถ ที่จอดกลางแดด ของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอา กาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด 5 นาที อุณห ภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ 10 นาทีร่างกายจะยิ่งแย่ และ 30 นาที เด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ สมองบวมตามมา จากนั้นอาจหยุดหายใจ อวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทำงานและอาจเสียชีวิตได้
จึงขอแนะนำผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และครูอาจารย์ ให้เตือนตนเองใน 3 ข้อควรจำ คือ “นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” เพื่อป้องกันการลืมเด็กในรถ ได้แก่ นับจำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง ตรวจตราให้ทั่วรถ ก่อนล็อคประตูรถ อย่าประมาท คืออย่าทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังแม้ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
ทั้งนี้ หากพบเห็นเด็กถูกลืมไว้ในรถ ขอให้เรียกหาเจ้าของรถ เพื่อให้มาเปิดรถโดยเร็ว ถ้าไม่พบเจ้าของรถ ขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ และโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ จากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669

ร่วมแสดงความคิดเห็น