คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ล๊วก”

คิงนี้มันตึงล๊วกแต้ว่า !!

คำว่า “ล๊วก” เป็นภาษาถิ่นเหนือ มีความหมายว่า “ฉลาด” เช่น “คิงนี้ล๊วกเหมือนป้อเลยเน่อ” แกนี่ฉลาดเหมือนพ่อเลยนะ เป็นต้น

สำเนียงเมืองเชียงใหม่จะเรียกว่า “หลวก” ถ้า “ล๊วก” หรือ “หล๊วก” จะเป็นสำเนียงเมืองน่านเน่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น