เป็นคนบ่ใจ่ผี หยังว่ามาหลอกกันดีแต้ !!

สำนวน “จุ๊หมาน้อยขึ้นดอย”
เป็นคำกล่าวเชิงน้อยอกน้อยใจของคนที่รู้สึกตัวว่าถูกหลอกใช้ หลอกให้ดีใจ

หรือถูกล่อลวงด้วยคำหวาน สัญญาต่าง ๆ ให้กระทำการใด ๆ และเมื่อสำเร็จแล้วกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามคำสัญญานั้น ๆ


ในบางกรณีอาจจะใช้กับคนที่ถูกคนคนหนึ่งล่อลวงให้หลงรักแล้วเขาก็ตีจากไปมีคนอื่น(อ๋ออ๊อย…) 

ร่วมแสดงความคิดเห็น