ระวัง!! โรคซึมเศร้าที่ก่อให้เกิดการฆ่าตัวตายตามมา

ช่วงนี้ โรคซึมเศร้าน่ากลัวมากครับโดยเฉพาะเกิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางโรงพยาบาลตำรวจจึงได้เปิดตัวเพจเฟสบุ๊ก depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ ให้คำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว หลังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในรอบปี ที่ผ่านมา มีมากกว่า 170 รายและฆ่าตัวตาย ประมาณ40 รายต่อปีทาง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร.ร่วมกันเปิดกิจกรรมเปิดตัวเฟสบุ๊กแฟนเพจ Depress We Care ซึมเศร้าเราเอาใส่ใจ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาโรคซึมเศร้า พร้อมได้เปิดตัวทีมแพทย์จิตเวชและสายด่วน ที่พร้อมจะให้คำปรึกษารวมถึงวิธีการสังเกตตัวเองและคนรอบข้างที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นช่องทางให้สามารถเข้าถึงการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ให้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงเปิดตัวเพจนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถปรึกษาขอคำแนะนำ รวมถึงการป้องกันและรักษาในเบื้องต้น ในขณะที่สถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 มีข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการกลุ่มโรคซึมเศร้า จำนวนกว่า 1.980 คน โดยเมื่อปี2558 มี 479 คนในปี 2559 มี 640 คนและในปี 2560 มีจำนวนถึง 861 คน มีการเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งในจำนวนนี้ยังไม่รวมถึงตำรวจที่มาปรึกษากับจิตแพทย์เป็นการส่วนตัว เนื่องจากยังมีความคิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในด้านลบ และหวั่นกระทบหน้าที่การงานอีกด้วยทาง กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ ได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปรึกษาขอคำแนะนำหลังพบว่าเริ่มมีปัญหาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวน 170 คน ซึ่งสาเหตุมีหลายปัจจัยเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการงานการเงิน โดยจะมีอาการ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า เบื่อหน่าย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เป็นต้น ซึ่งระดับความรุนแรงของโรคนี้มี 3 ระดับ คือระดับขั้นต้น อาจมีอาการไม่มาก เช่นจะมีอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ และส่วนระดับรุนแรงอาจมีอาการเบื่อชีวิตจนอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งแนวทางในการรักษาขอแนะนำให้มาพบจิตแพทย์ ซึ่งก็จะมีการรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัด โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ และก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น