พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม ได้รับทราบถึงรายงานความคืบหน้า การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมา โดยกำชับเป็นนโยบายกับฝ่ายความมั่นคง ว่ารัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของประ ชาชนผู้มีรายได้น้อย และกำลังใช้ความพยายามขับเคลื่อนสางปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกัน โดยจะไม่ปล่อยให้ลูกหนี้ ต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบ แต่เพียงลำพังอีกต่อไป
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการ ขอให้ กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองระดับจังหวัด สนับสนุนส่วนราชการของกระทรวงการคลังในพื้นที่ เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จากข้อมูลเดิมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งขอให้กระจายลงพื้นที่ รับข้อมูลการปล่อยกู้ในตลาดชุมชน ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและแจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดชุมชนเมือง ทั้งนี้ ขอให้ประสานและปรับข้อ มูลร่วมกันให้ทันสมัย เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยและการบังคับใช้กฎหมาย โดยกำหนดให้ส่งมอบทรัพย์สินคืนประชาชนทุกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชา ชน

พล.ท.คงชีพ กล่าวในภาพรวมว่า ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นรัฐบาล ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมากขึ้น จากการที่กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ทหารและตำรวจ เข้ามาร่วมทำหน้าที่คลี่คลายแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ในรูปคณะกรรมการ ทั้งการเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นกับเจ้าหนี้ ที่เอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนร่วมแจ้งข้อมูล และขอความช่วยเหลือระดับพื้นที่มากขึ้น
โดยสรุปข้อมูล ณ ส.ค.61 มีจำนวนลูกหนี้รวม 927,347 ราย เจ้าหนี้ 18,294 ราย มีมูลหนี้รวม 61,269 ล้านบาท มีการเจรจาทำข้อตกลงที่เป็นธรรมแล้ว 335,372 ราย ผลการเจรจาสามารถคืนเป็นทรัพย์สินให้ประชาชนแล้ว กว่า 1,700 ล้านบาท โฉนดที่ดิน กว่า 1,900 ฉบับ จำนวน 7,300 ไร่ รวมทั้งรถยนต์และรถ จ.ย.ย.จำนวนมาก
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น