สงสัยไหม? ว่าทำไมพระพุทธศาสนา ถึงเจริญในต่างแดน

ทำไมพระพุทธศาสนา ในต่างประเทศถึงเจริญ เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธ ทางฝรั่งตาน้ำข้าว บอกว่า เรียนพุทธศาสนาเพื่อเป็น คริสต์ที่ดี เป็นมุสลิมที่ดี อย่างทางมุสลิม บอกว่าเรียนพุทธศาสนาแล้ว ทำให้เป็นมุสลิมที่ดี และพวกคริสต์ก็บอกว่าเรียน พุทธศาสนา ก็เพื่อเป็นคริสต์ที่ดี หลายศาสนาเป็นแค่ปรัชญา แต่ พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา อย่างวิทยาศาสตร์ยังขึ้นอยู่กับกาลเวลา แต่พุทธศาสนาเป็นสัจธรรม ที่ไม่มีเงื่อนไขของกาลเวลา สามารถพิสูจน์ได้ตลอดเวลา ปฏิบัติได้ และเมื่อใครปฏิบัติแล้วก็จะรู้ได้กับตัวเอง ดังนั้นทางชาวตะวันตก จึงตื่นเต้นกับพุทธศาสนามาก เลยมีการเรียนการสอนพุทธศาสนา แต่พวกเราชาวพุทธหรือเอเชีย พอเห็นเขาศึกษาก็เลยตื่นเต้น ฮือฮาว่า พวกเขาจะมาเป็นชาวพุทธ ความจริงคือพวกเขาศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน ฝรั่งใช้ทุกวิทยาการที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์ ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งปฏิเสธไม่ออก และยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเจอเพชร
เช่น เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทางองค์การอนามัยโลก(WHO )ได้ศึกษาวิจัยทั้งโลก ว่าพัฒนาการของโลกในอนาคตเป็นอย่างไรและมีโรคใดบ้าง เพื่อที่จะดักปัญหาได้ถูกทาง ปรากฏว่าโรคร้ายแรง ไม่ใช่มะเร็งหรือโรคเอดส์ แต่กลายเป็นโรคเครียด สาเหตุเพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ฝรั่งพยายามค้นคว้าหายาเพื่อแก้ไข แต่ก็พบว่ายาที่รักษาโรคเครียดได้แค่ชั่วคราว เพราะความเครียดเกิดจากวิถีชีวิตที่มนุษย์เราเป็นผู้สร้างขึ้น ไปๆมาๆฝรั่งที่ศึกษาพุทธศาสนา ก็เลยทดลองใช้วิธีการเจริญสติ คือการบำบัดจิตบนพื้นฐานของการเจริญสติ หรือการบำบัดจิตแก้ไขเรื่องความเครียด และตอนนี้วงการแพทย์ใช้การเจริญสติเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง พอทดลองด้วยการเจริญสติ ปรากฏว่าสามารถแก้ไขโรคต่างๆหายเป็นปลิดทิ้ง ทั้งโรคจิต โรคเครียด โรคมะเร็ง สารพัดโรคหายหมด ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงศึกษาลึกลงไปว่าทำไมแค่นั่งสมาธิถึงสามารถแก้ไขในสิ่งที่ยาแก้ไขไม่ได้ การฝึกจิตแล้วเปลี่ยนสมองได้ ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาศาสตร์จึงพยายามศึกษาคำว่าจิต แต่ทางพุทธศาสนาเชื่อว่าไม่มีตัวตนแต่มีจิต ที่สามารถบังคับตัวตนให้เป็นไปในสิ่งที่เราต้องการได้
จิตจึงเป็นสิ่งใหม่สำหรับฝรั่ง แต่เราพูดถึงจิตมามากกว่า 2,500 ปีมาแล้ว เราจึงรู้ว่าตัวตนดำเนินตามจิต พอทางฝรั่งมาเจอจิต คือการรับรู้ทางพุทธศาสนา นั่นคือ ใช้อายตนะไปกระทบกับสิ่งข้างนอกแล้วทำปฏิกิริยากับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมีตัวปัญญามาก ปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็ออกมาในทางฉลาด แต่ถ้าเราปัญญาน้อย เราก็จะกลายเป็นเหยื่อกับสิ่งที่มากระทบ นี่คือ สิ่งที่พุทธศาสนาสอนมานานแล้ว พุทธศาสนาจึงกลายเป็นวิชาพื้นฐาน ที่ทุกคนต้องเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น