วันที่ 11 ก.ย.2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งร่วมงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ ร้อยสายใย คนเกษตร” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แพร่ น่าน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกษียณอายุราชการพร้อมทั้งฝากสืบสานงานกรมส่งเสริมการเกษตร น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการส่งเสริมการ เกษตร รวมถึงการถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรง แรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น