ชวนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครด่วน ล่ามจีน-ไทย จำนวนมาก สัญญาระยะสั้น 6 เดือน 
คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ ร่างกายแข็งแรง -สามารถเดินทางภายในกรุงเทพ
และจากกรุงเทพไปจังหวัดใกล้เคียงได้ (การเดินทางต่างจังหวัด มีรถรับส่งพร้อมที่พัก)
– สามารถปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน แบบ Full-time หากเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ
– สามารถแปลจีน-ไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน-ไทยได้เป็นอย่างดีเน้นศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีก
– กรณีได้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเรียนรู้เร็ว ปรับตัวได้ดี

ท่านที่สนใจส่งประวัติโดยย่อเป็นภาษาไทย อังกฤษ มาที่ email :[email protected], [email protected], และ [email protected] ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อทำการทดสอบภาษาต่อไป