ประกาศมณฑลทหารบกที่ 32 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ2561 ตำแหน่งเสมียนการเงิน จำนวน 1 อัตรา
#กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง18 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ (08.30-12.00) และ (13.00-16.30 น.) ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง หรือ https://www.facebook.com/ictmc32/
หรือ https://www.facebook.com/mtb32nd