วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(แบบเรียงหิน)ตามแนวทางพระราชดำริ บริเวณลำห้วยแม่อุมลอง หมู่ 13 บ้านดอนทราย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด กำนันสมพร นาสิงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาทำความดีด้วยห้วใจ และประชาชนชาวจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมคับคั่ง
ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิธ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น