เชียงราย เปิดการท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่

วันนี้ (15 ก.ย.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย มอบหมายให้ นายอมร กิตติกวางทอง วัฒน ธรรม จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ของ จ.เชียงราย ที่บริเวณใต้ต้นงุ้นยักษ์ บ้านห้วยปูพัฒนา ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้นำ อปท. ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีจำนวนมาก

บริเวณดังกล่าว เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ เรียกว่า ต้นงุ้นยักษ์ หรือ สมพงษ์ยักษ์ อายุกว่า 200 ปี ยืนต้นตระหง่าน ขนาด 24 คนโอบ ความสูง 35 เมตร สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงราย จึงได้ทำการส่งเสริมยกให้เป็นวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น