ตามไปดู 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์ หลังแซงหน้า”กำแพงเมืองจีน”

เป็นข่าวฮือฮา เมื่อผลการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดของโลก tripadvisor สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ปรากฏว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ของไทย ขยับขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกขึ้นมาเป็นอันดับที่ 17 จากเมื่อปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่ 24 และเป็นลำดับที่ 3 ของเอเชีย แซงหน้ากำแพงเมืองจีน ซึ่งวัดโพธิ์เป็นรองเพียงปราสาทนครวัดของกัมพูชา และทัชมาฮาลของอินเดีย

ที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาวัดโพธิ์เฉลี่ย วันละประมาณ 10,000 คน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐฯ อินเดีย รัสเซีย โดยสถานที่ท่องเที่ยวของวัดโพธิ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุด คือพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน นั่นเอง วันนี้เราลองตามมาดูสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 9 สิ่ง ในวัดโพธิ์ ที่ถือว่ามีชื่อจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาสัมผัสได้แก่อะไรบ้าง เริ่มจาก

1. มหัศจรรย์พระไสยาส พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท
2.มหัศจรรย์ตำราเวชเชตุพน ศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด นับเป็นบันทึกที่รวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์ การเมือง การปกครอง ประวัติการสร้างวัด และวรรณคดี นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ

3.มหัศจรรย์มหาเจดีย์ 4 รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ องค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ อันประกอบด้วย พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4

4.มหัศจรรย์ต้นตำนานสงกรานต์ไทย คติความเชื่อตำนานสงกรานต์ ซึ่งรัชกาลที่ 3 ให้จารึกลงในแผ่นศิลาติดไว้ที่วัดโพธิ์ เป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว โดยสมมุติผ่านเรื่องราวธรรมบาลกุมารและนางสงกรานต์ทั้งเจ็ด เทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์
5.มหัศจรรย์มรดกโลกวัดโพธิ์ ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทย เช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนฯลฯ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามบริ เวณผนังภายในวัด ซึ่งความรู้ที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในปัจจุบันรวม เรียกว่า ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน โดยองค์การยูเนสโก มีมติรับรองขึ้นทะเบียนศิลาจารึกพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก

6.มหัศจรรย์ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ บอกเล่าเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้ง ซึ่งทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน
7.มหัศจรรย์ผ่านภพรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดพระเชตุพนแล้ว จึงได้ลดฐานะเป็นศาลาการเปรียญ โดยภายในมี “พระพุทธศาสดา” ประดิษฐานเป็นพระประธาน
8.มหัศจรรย์วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระ พุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า ด้วยประสงค์ตั้งมั่นแน่วแน่ว่า นี่จะเป็นพระนครอย่างถาวร
9.มหัศจรรย์ต้นตำรับนวดแผนไทย รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมการแพทย์แผนโบราณ และศิลปะวิทยาการครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ ทรงพระราชดำรินำเอาท่าดัดตน อันเป็นการพักผ่อนอิริยาบถแก้เมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และประยุกต์กับคติไทยที่ยกย่องฤษีเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการต่างๆ เป็นรูปฤาษีดัดตน แสดงท่าไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!