วัดป่าลานคำ วัดสวยงามแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของพะเยา

วัดป่าลานคำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดสวยงามแห่งหนึ่ง ที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อขาว ศิลปะพม่า ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 181 ปี นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ พระพุทธมเหศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ ที่มีหน้าตักกว่า 10 เมตร สูงกว่า 18 เมตร ประดิษฐาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในวัด เหมาะกับการพักผ่อนและท่องเที่ยว
พระพุทธรูปองค์หลวงพ่อขาว ศิลปะพม่า ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 181 ปี ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดป่าลานคำ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน และสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และมักจะมีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อีกสถานที่หนึ่งของ จ.พะเยา ที่มีผู้คนเดินทางเข้ามาสักการะ และชมความงามของสถานที่ภายในวัด

นอกจากนั้น ยังมีองค์พระขนาดใหญ่ที่มีขนาดหน้าตักกว่า 10 เมตร สูง 18 เมตร คือองค์พระพุทธมเห ศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ ที่ประดิษฐานภายในวัด ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยว และภายในบริเวณฐานองค์พระดังกล่าว ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ ของกษัตริย์มหาราชของชาติไทยทุกพระองค์ รวมทั้งพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 9 ให้ได้ศึกษากัน

โดยพระครูวรเวทย์โกวิท เจ้าอาวาสวัดป่าลานคำ เจ้าคณะ ต.แม่ต๋ำ กล่าวว่า ภายในวัดป่าลานคำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ จ.พะเยา ที่มีอายุกว่า 181 ปี ซึ่งภายในวัดก็จะมีองค์หลวงพ่อขาว ที่เป็นพระพุทธรูปถืออิฐฉาบปูน ที่เป็นศิลปะพม่า ที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของชาวพะเยา ที่มีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภายในวัดยังจัดให้มีสวนธรรมฝากน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมเหศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ หรือองค์พระใหญ่ที่อยู่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกันอย่างต่อเนื่อ’ จึงถือว่าวัดป่าลานคำ  เป็นวัดอีกแห่งหนึ่ง ที่เหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยวและอยู่ใกล้เมือง และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ที่มีความสวยงาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น