เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดโครงการชีววิถีฯเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านให้ดีขึ้น

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ ชีววิถีฯของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์กบ พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายชีววิถีฯ ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู จำนวน 20 ครอบครัว เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบให้สมาชิกในชุมชนนำไปปฏิบัติที่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น