ถวายปัจจัย จำนวน 12,900 บาท เนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระเทพปริยัติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมงคลสมัย เจริญอายุวัฒนมงคล 76 ปี ณ กุฏิรับรองวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น