อธิบดีกรม ปภ. มอบหมายให้ ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของ นทท. ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ

วันที่ 28 กันยายน 2561 อธิบดีกรม ปภ. มอบหมายให้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ พร้อมผู้ร่วมเสวนาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช การเสวนาดังกล่าว จัดโดยกรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติประเภทถ้ำ และยกระดับมาตรฐานให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ มีคุณ ภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยได้หยิบยก พ.ร.บ.ปภ.ปี 50 เป็นกรอบในการบริหารจัดการสาธารณะภัยด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น