วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและเททองหล่อพระประธาน

วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและเททองหล่อพระประธาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดป่าถ้ำวัว หมู่ 6 ตำบลห้วยผา อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ วัดป่าถ้ำวัว ขอเชิญคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี และพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถเททองหล่อพระประธาน ในกฐินสามัคคีดังกล่าว มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการจัดการต้อนรับในรูปแบบของชนเผ่าในพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ วัด ที่เข้ามาร่วมงาน โดยแต่ละชนเผ่าจะแต่งกายในชุดประจำเผ่า และให้การต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นเหมือนกับเป็นดั่งญาติมิตรที่มาเยือนจากแดนไกล
สำหรับวัดป่าถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติดีเด่น 82 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2552 ซึ่งวัดมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง และได้เปิดสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมาโดยมีพระครูวิมล ภาวนานุศาสน์ ( พระหลวงตา ) ดำเนินการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการทุกกระทรวงและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชาวต่างประเทศจากทั่วโลก และมีจำนวนผู้เข้ารับปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี
พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร เปิดเผยว่า วัดป่าถ้ำวัว เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติ จาก 140 ประเทศ พากันเดินทางมาปฏิบัติธรรม ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่มาปฏิบัติธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใด แล้วแต่ความสมัครใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น