สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13(แพร่) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol System

เวลา 14.00 น.วันที่27 กันยายน 2561 ที่ อช.ดอยภูคา นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.13(แพร่) ได้มอบหมายให้ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผอ.สอช. เป็นตัวแทนประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol System ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ที่อยู่ในช่วงทดลองราชการ พนักงานราชการนักวิชาการป่าไม้/จนท.ลาดตระเวน และ จนท.ลงบันทึกข้อมูล ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13(แพร่)
โดยมี นายฉัตรชัยโยธาวุธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา กล่าวรายงาน นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.ขุนน่าน / นายสุริยา กาละสุข หน.อช.แม่จริม / หน.อช.ถ้ำสะเกิน นายธันวา ม่วงทอง หน.ขหล.ภูฟ้า / นายจเร ขันตี หน.อช.ถ้ำสะเกิน/นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.ไฟป่าดอยภูคา ครับ ซึ่งมีเจ้าที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 40 คน โดยขึ้นจัดอบรมช่วงระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น