มหัศจรรย์ธรรมชาตินมัสการเจดีย์นิ่มแห่งพลังศรัทธา วัดถ้ำตับเตา

ภูเขาหินสูงตระหง่านท่ามกลางป่าเขียวขจี ภายในคือถ้ำที่ถือเป็นศาสนสถานโบราณที่ผ่านกาลเวลาเกี่ยวข้องกับประวัติสาสตร์มานานหลายร้อยปี ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรากำลังออกเดินทางร่วมเที่ยวชม วัดถ้ำตับเต่าวัดถ้ำตับเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านถ้ำตับเต่า ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศาสนสถานโบราณเก่าแก่นานนับหลายร้อยปี มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งเป็นภูเขาหนึ่งในเทือกเขาที่กั้นเขตอำเภอไชยปราการ กับอำเภอเมืองเชียงดาว และเป็นเทือกเขาที่สลับซ้อนกันกั้นเขตแดนไทยกับพม่าวัดถ้ำตับเต่า เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ดับเต้า หมายถึง การดับขี้เถ้า ที่เกิดจากการเผาไหม้ป่า เมื่อเรียกกันนานๆ เข้าก็เลยเพี้ยนกลายมาเป็นคำว่า ตับเตา จนกลายเป็นที่เรียกขานว่า ถ้ำตับเต่า
วัดถ้ำตับเต่า นั้นสร้างขึ้นในยุดในสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด มีเพียงแค่ การสันนิษฐานตามสิ่งก่อสร้างในวัด นั่นก็คือ พระพุทธรูปไสยาสน์ องค์ใหญ่มีขนาดความยาว 9 เมตร สร้างด้วยเทคนิคการก่ออิฐถือปูนพอกด้วยยางไม้รักปิดทองในแบบศิลปะอยุธยา

จากคำบอกเล่าของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อคราวท่านยกกองทัพมาเพื่อจะเข้าตีเมืองพม่า และตีเมืองตองอูในปี พ.ศ. 2135 และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพหลวงไปทางเชียงดาวเข้าพักพลที่เมืองหางซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองในราชอาณาจักรไทย มีผู้เฒ่าคนหนึ่งเล่าว่า ถ้ำตับเต่าแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับพักกองทัพของสมเด็จพระเอกาทศรถ ด้วยเหตุผลที่พระพุทธรูปไสยาสน์องค์นี้เก่าแก่โบราณ ซึ่งคนโบราณแต่ละถิ่นแคว้นจะมีลักษณะศิลปะการก่อสร้างเป็นของตนเอง ถ้าสร้างโดยช่างฝีมือล้านนาไทยคงจะต้องมีลักษณะศิลปะแบบล้านนา สร้างแล้วก็คงมอบให้เจ้าเมืองฝางเป็นผู้ดูแลวัดถ้ำตับเต่า เป็นวัดที่ร้างมานานก่อนจนกระทั้ง เจ้าหลวงมหาวงศ์ ได้บูรณะปฎิสังขรณ์สร้างวัดถ้ำตับเต่าขึ้น ได้มีฝรั่งชาวนอรเวย์ ชื่อ มร.คาร์ลบ็อก เดินทางมาสำรวจธรรมชาติในล้านนาเข้ามาพักที่เมืองฝางได้บันทึกถึงความสำคัญของสถานที่นี้ไว้ว่า “ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนามามากกว่าร้อยปี มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระนอน ก่อด้วยอิฐโบกปูนทาด้วยยางไม้และปิดทอง ชำรุดทรุดโทรมมาก ยางไม้และทองหลุดร่อนลงเป็นแห่งๆ รอบๆ พระนอนองค์ใหญ่นี้มีพระสาวกนั่งประนมมือประหนึ่งฟังคำสวดจากพระพุทธเจ้า”เมื่อมาถึง วัดถ้ำตับเตา แล้วหากไม่ได้เข้าเที่ยวชมถ้ำตับเตาแล้วนั้นถือว่ามาถึงวัดตับเตา ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เปิดไฟภายในถ้ำแล้ว เดินขึ้นบันไดที่ทอดยาวเข้าสู่ภายในถ้ำ แสงไฟสว่างเผยให้เห็นความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำราวกับว่าได้หลงไปอยู่ในอีกมิติ เส้นทางเดินเท้าเข้าไปตามซอกมุมภายในถ้ำพร้อมไปกับการจินตนาการอย่างมากมาย จนกระทั้งมาสุด “เจดีย์ทราย” ที่ผู้ศรัทธาได้นำดินและทรายภายในถ้ำมาก่อจนมีขนาดใหญ่ และมีเจดีย์ขนาดเล็กๆรายรอบอีกมากมาย ภายในถ้ำช่วงนี้อุณภูมิเย็นมากตามพื้นชื้นชุ่มด้วยน้ำ หลายชั่วโมงที่เราอยู่ภายในถ้ำแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมเพื่อออกสู่ภายนอกถ้ำ เดินทางกลับ
ความร่มรื่นใต้ไม้ใหญ่ที่เงียบสงบภายในวัดที่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง เราสัมผัสได้ด้วย จิตใจของความสุขจากความสงบที่หาได้ภายในวัด

การเดินทาง
ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร
วัดถ้ำตับเต่า บ้านถ้ำตับเต่า ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น