เส้นทางเข้า-ออก บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย สามารถกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ

ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ดำเนินการนำรถแบคโฮขุดหินและถมดินปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจรเข้า-ออก บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งขณะนี้ รถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ได้ตามปกติ ซึ่งจากเหตุการณ์ฝนตกหนักสะสม เมื่อคืนวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่บ้านแม่สามแลบ เป็นเหตุให้ทางข้ามเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่า 4 เมตร ส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังคน อุปกรณ์เครื่องจักร และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ ในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชน และขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ หรือที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์ 053-614313 ตลอด 24 ชั่วโมงที่มา : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น