อุโบสถเงินแห่งเดียวในโลก ชาวบ้านทำบุญวันพระ ที่วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

เมื่อเช้าวันที่ 9 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์นำชาวบ้านทำบุญเนื่องจากเป็นวันพระ ถ้าปฎิทินล้านนา ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ เป็นวันฟ้าตีแสงเศษ 8 ซึ่งถือว่าเป็นวันพระอีกวันหนึ่ง ที่ประชาชนเข้าวัดทำบุญกัน
วัดศรีสุพรรณ มีอุโบสถเงินที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลก วัดศรีสุพรรณ สร้างเมือ พ.ศ.2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงค์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ พ.ศ.2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ โดยสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถดังกล่าวนี้ จวบจนถึงปัจจุบัน ในปี 2537 มีพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน
จุดเด่นของวัดศรีสุพรรณ มีอุโบสถเงิน ที่เริ่มสร้างในปี 2547 สืบเนื่องจากอุโบสถหลังเดิมชำรุดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณ ซึ่งได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงิน (คัวเงิน) และเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษของตนมามากกว่า 200 ปี การสร้างอุโบสถด้วยการสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนา ภายในอุโบสถแสดงถึงการเคารพสักการะในพระรัตนตรัย ภายนอกแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการกับมิติทางพุทธศาสนา โดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม (แทนเงิน) เงินผสมและใช้เงินบริสุทธิ์บางแห่งเพื่อความปลอดภัย จะบุและตกแต่งตั้งแต่หลังคา ผนังภายในและภายนอกทั้งหลัง ช่างที่ดำเนินการสร้างอุโบสถเงิน เฉพาะการใช้ อะลูมิเนียม เงินผสมและเงินบริสุทธิ์ สำหรับตกแต่ง เป็นช่างฝีมือพื้นบ้าน ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระ และมาชมอุโบสถเงินทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น