ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน มอบหมายให้นายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมฯ และกองสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมราษฎรตามชุมชนต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ที่บ้าน ม.1 ม.6 – 9 และ ม.19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพตามสมควร

ร่วมแสดงความคิดเห็น