ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเทือกเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนไกลสุดหูสุดตา คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งธรรมชาติได้ใช้เวลาอย่างยาวนานในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ชิ้นนี้ให้บังเกิดขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนว่าภูเขาจะแหล่งธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งบนผืนแผ่นดินด้วยเป็นที่รวมของสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรรมชาติต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดเขา ภูผา น้ำตกหรือแม้แต่ผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น นก ผีเสื้อ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะถิ่น นอกจากนี้ก็ไม่ อาจปฏิเสธได้ว่าภูเขาแต่ละแห่งล้วนเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันงดงามยิ่งอย่างไม่มีที่ใดเสมือน ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นแตกต่างไปจากผืนแผ่นดินเบื้องล่าง เป็นที่ซึ่งเราสามารถพบพรรณไม้และดอกไม้แปลกตาที่หาชมได้ยากยิ่ง รวมถึงได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินได้งดงามกว่าใครๆ

การเดินทางท่องเที่ยวสู่ภูเขาจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางมาทุกยุคทุกสมัย เป็นความทรงจำอันวิเศษที่จะได้ใช้ชีวิตในท่ามกลางธรรมชาติที่พิเศษสุดอย่างไม่มีที่ใดเทียบในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นป่าเขามากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงอีกไม่นานนี้ได้ อาทิ

ดอยอินทนนท์ ภูสูงเสียดฟ้า เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศที่ระดับ 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่กว่า 301,500 ไร่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย จึงเป็นขุนเขาที่จะพบพรรณพืชและสัตว์ป่าบางชนิด เช่นเดียวกับที่พบบนเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเนปาล มียอดดอยสูงที่โดดเด่นคือ ดอยอ่างกาและดอยเสือมูบ ปกคุลมด้วยผืนป่าดงดิบที่มักห่มคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี

ดอยอินทนนท์เป็นขุนเขาต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือ ต้นกำเนิดของลำห้วยสายต่าง ๆ มากมายไหลหลากจากขุนเขาสูงเป็นน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ซึ่งลำธารทั้งหมดไหลไปรวมเป็นลำน้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นสาขาสำคัญของต้นน้ำแม่ปิง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ยอดดอยอ่างกา เป็นจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์ปกคลุมด้วยป่าเมฆอันเหน็บหนาวตลอดทั้งปี แหล่งดูนกภูเขาที่สำคัญของประเทศและของโลก บริเวณอ่างกามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางระยะสั้นแต่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

กิ่วแม่ปานซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถพบเห็นกุหลาบพันปี
น้ำตกแม่ยะ อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 1 เป็นน้ำตกที่สวยงามและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
น้ำตกแม่กลาง อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
น้ำตกวชิรธาร อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 20 เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ดอยเชียงดาว ขุนเขาอัลไพน์ เทือกเขาหินปูนรูปทรงชันดิ่งที่มีความสูง 2,220 เมตรจากระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว เทือกเขาแห่งนี้ทอดตัวเป็นกำแพงเทือกเขาหินปูนรูปทรงเกือกม้าล้อมรอบแอ่งกระทะอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน มียอดดอยเชียงดาว ยอดดอยสามพี่น้องและยอดดอยหลวงเป็นยอดดอยสำคัญที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ไม่มีไม้ใหญ่ปกคุลมด้วยเป็นสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้หายาก และที่นี่ยังเป็นแหล่งเดียวที่พบผีเสื้อสมิงเชียงดาว ผีเสื้อหายากที่สุดชนิดหนึ่งของไทยและเป็นแหล่งอาศัยของนกอีกหลายชนิด

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ยอดดอยเชียงดาว เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดงดงามไปด้วยดอกไม้ป่าที่หายาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งพบนกภูเขาและผีเสื้อหายากหลายชนิด ที่ยอดดอยนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามสามารถมองเห็นยอดดอยสามพี่น้องและเทือกเขาต่าง ๆ ได้โดยรอบ ยามเช้าและเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ลับฟ้าที่สวยงามอีกด้วย

ดอยสามหมื่นและห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อยู่ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นป่าต้นน้ำลำธารอีกแห่งที่งดงามไปด้วยพรรณไม้และจุดชมวิว ด้วยเป็นจุดที่มีมุมมองเปิดโล่ง สามารถมองเห็นเทือกดอยเชียงดาวได้กว้างไกลสุดสายตา ยิ่งใน
เวลาที่มีทะเลหมอกปกคลุมจะทำให้ทิวทัศน์เบื้องหน้างดงามอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีดอยต่อเนื่องเข้าไปถึงดอยช้างและดอยสามหมื่น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ห้วยน้ำดัง อยู่ใกล้กับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานฯ
ดอยช้าง เป็นเส้นทางเดินป่าที่เหมาะอย่างยิ่งในการชมพรรณไม้ป่า เพราะมีเส้นทางตัดผ่านเข้าไปใจกลางป่าที่สมบูรณ์
โป่งร้อน บ่อน้ำพุร้อนที่ไหลลงมาเป็นธารน้ำร้อนนักท่องเที่ยวนิยมมาอาบและแช่เพื่อความผ่อนคลาย อยู่ในเขตอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น