วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการเวที “การเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ร่วมทั้งกลุ่มอนุรักษ์ ในการพิจารณาหาข้อยุติกรณีต้นโพธิ์ที่อยู่ในพื้นที่งานก้อสร้างคู่ขนาน ช่วงชุมชนสนสวย ถึง แยกวัดเจ็ดยอด” เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการประชุมที่แรก 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ อาคารแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง มีผู้ร่วมประชุม 20 คน มี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ดำเนินการในการจัดประชุมในครั้งนี้อ.วสันต์ จอมภักดี…ในองค์ประกอบถนนมีหลายส่วนขององค์ประกอบ เราต้องการที่ถนนเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชน เราออกแบบถนนให้ถึงต้นโพธิ์ที่วัดเจ็ดได้ ถ้าใช้ประโยชน์ถนนแห่งวัฒนธรรมเศกิจ เราต้องการให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน หน้าเมญ่าเป็นเสน่ห์ น้ำพุ ศาลาพระพรม วิสัยทัศน์เป็นเมืองน่าอยู่เป็นจุดขายเมืองเชียงใหม่ นั่งสามล้อหน้าเมญ่ามาชมวัดต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เรามาร่วมสร้างเชียงใหม่ด้วยกันความคิดเห็น “เจ้าของตึก” มี 3 ห้องใกล้ต้นโพธิ์ เมื่อ 10 ปี ก่อนทำไหมไม่ทำต้นโพธิ์ร้องไห้ ไม่อยากทะเลาะกัน กรมทางมีหน้าที่กรมทาง ไม่ต้องเอาเรื่องต่างประเทศมาอ้าง แต่ละคนกระทบแค่ไหน “ต้นโพธิ์” เมื่อมองต้นโพธิ์แล้ว ทุกความรู้ที่เรียนมาเป็นเรื่องเล็กมาก ทุกอย่างอยู่ที่เดิมประเทศล่มสลายทำได้แค่ไหน! เรามาเปลี่ยน “บ้าน” กันไหม? ทุกอย่างถูกกำเนิดมาแล้ว ความคิดเห็น “เจ้าของตึก” อีกท่าน สรุปอยากให้…ย้าย…ไม่ต้องย้ายไปไกลก็ได้ ถนนยังใช้ประโยชน์ได้เติมที่ เราล้อมย้ายได้ ไว้พุธมนฑล ดอยสะเก็ด มันไกลไป ไว้ใกล้ๆก้ได้
ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ….“ต้นไม้หมายเมืองหมายถิ่นโพธาราม” เส้นทางตรงนี้เสนอทางจักรยาน ทำทางจักรยานร่วมถนน ทางร่วมขนาดให้ความเร็วไม่เกิน 30 กม.ต่อชั่วโมง ถ้ามีทางจักรยานห้ามไม่ให้รถจอด ถนนจักรยานทำมาแล้วห้ามรถจอดเด็ดขาด “ถนนจักรยาน” ทำติดเครื่องหมายจักรยานบนถนนสายนี้มีรูปติดใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม. ถ้าเราทำให้จักยานวิ่งได้ เทศบาลยังเชื่อมถนนคันคลอง วิ่งไปศูนประชุมนานาชาติ- ห้วยตึงเฒ่า เชื่อมคันคลองชลประธาน ถนนเชื่อมต่อเมืองเชียงใหม่ มีป้ายเตือนระวัง ถนนจักรยานที่ทำสำเร็จซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นต่อไป
ผู้ประกอบการหน้าต้นโพธิ์…เห็นด้วยกับการล้อมย้าย สถานที่จอดรถ ค้าขายไม่ได้ประสบปัญหามาหลายเดือนแล้ว เรารอไม่ได้ เรื่องนี้เราน่าจะคุยให้เร็วกว่านี้
ตำรวจจราจร…เรื่องต้นไม้กลางถนนมันไม่ปลอดภัย เราน่าจะขยับย้ายไปอีกนิด เปิดให้รถวิ่งได้ ซึ่งทางจักรยานควรระดับเดียวกับฟุตบาตร ในการจอดบนท้องถนนรถเราแก้ปัญหาไม้ได้ ทุกคนจะใช้ร่วมได้
หมายมุมมองหลายทิศทางในการหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติแม้ หลายท่านก็เริ่มท้อแท้ในการประชุมครั้งผู้ร่วมประชุมมีจำนวนน้อยลง ได้มีสถาปนิกจิตอาสา ร่วมกับทางโยธาที่ขอนำข้อความคิดเห็นในที่ประชุมที่จะไปสร้างภาพแปลน เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพถนนและต้นโพธิ์ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วมาประชาพิจารณ์กันอีกครั้ง ในเรื่องเวลาสถานที่นั้นจะแจ้งข่าวข่าวให้ทราบกันอีกที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น