หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้ ร้อยโท ปรัชญา สำโรง ผบ. ร้อย.ทพ.3207 พร้อมกำลังพล ร่วมกับ นาย ชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้นำท้องถิ่น เข้าเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพที่ได้รับจากนายกเหล่ากาชาดน่าน จำนวน 2 ถุง/ราย ดังนี้
1.นางไข่ แปงอุด อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ 11 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
2. นาย ทาน แปงอุด อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 11 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กล่าวว่า ตามนโยบายของกองทัพยก ที่มุ่งเน้นให้การช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้และผู้พิการ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับรากฐานที่ดีในชุมชน/สังคม อย่างเท่าเทียม
ตามคำที่ว่า “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” โดยสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 054783832 กรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง กองทัพภาคที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น