เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วันที่ 3 ของการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน “โรงทานอิ่มบุญ ที่ โรงพยาบาลน่าน” จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเปิดโรงทานฯ เปิดเวลา 11.30 น. – 13.00 น. เป็นเวลารวม 9 วัน ณ ลานชั้น 1 อาคารผ่าตัด รพ.น่าน
ซึ่งในวันนี้ มีเจ้าภาพร่วมบุญจำนวน 24 เจ้าภาพ ได้แก่ ร้านไทยนิยม อ.แม่สาย, คุณพ่อสวัสดิ์ – คุณแม่รำไพ อ่องคำ, คุณรุ่งลาวัลย์ – คุณเอกชัย พุทธวงศ์, เภสัชกรสมพล ศิริรัตน์พฤกษ์, น.ส.ธนิดา ธนูสนธิ์, พ.อ.วิจิตร – อ.สุมาลี ปาลมงคล, คุณพัฒนา พรหมรักษ์ คุณสุดธิดา ช่างเงิน, โรงแรมบ้านน่าน, ร้านฮั้วเลิศรส, พ.ต.อ.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, คุณกนกกาญจน์ เตียมคำ,คุณบงกช กนกแก้ว, ทพ.สมเกียรติ – ทพญ.อัจฉริยา กาญจนสินิทธ์, ร้านเหล็กทรัพย์, Big C สาขาน่าน, เจ้าหน้าที่ตึกพิทักษ์ไทยล่าง, พิทักษ์ไทยบน, นายกสโมสรไลอ้อนน่าน คุณพลพีร์ ทรัพย์ปฎิผล อู่พนัสนิคม บ้านปางค่า, คุณดวงสมร เหรียญทอง, คุณรำพรรณ อ่องคำ และครอบครัว, คุณฤทัยรัตน์ กาวิชัย และคุณอุทัยวรรณ สกลวสันต์ โดยมีชุมชนประกอบอาหารจัดเลี้ยง ได้แก่ ชุมชนบ้านประตูปล่อง มีเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ร่วมเป็นจิตอาสากว่า 60 คน และมีผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับประทานอาหาร ที่่ โรงทานอิ่มบุญฯ ในวันนี้กว่า 1,000 คน
นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน ยังได้นำอาหาร ผลไม้จากโรงทานฯ ไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน กว่า 100 รายในคราวนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น