พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการเสนอข่าว ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่…) พ.ศ…ที่ ครม.อนุมัติ วานนี้ ว่า
ครม.อนุมัติเพียงหลักการเบื้องต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่ให้ไปดูรายละเอียดบางเรื่อง ที่อาจสร้างความวิตกกังวลใจแก่ประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นใจในเรื่องนี้
นายกฯ ได้ให้ความเห็นในที่ประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้บันทึก ในรายงานการประชุมไว้รัดกุมอยู่แล้วว่า ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ โดยอาจงดเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ เพื่อลดภาระของประชาชน แล้วนำเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า หลังจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน ทั้งการพิจารณาของกฤษฎีกา และ สนช. ซึ่งเชื่อว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง จะนำความคิดเห็นของที่ประชุม และข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อร่างกฎ หมายดังกล่าวไปปรับปรุง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นกลับไปยังรัฐบาล หรือส่งข้อมูลไปทางแอปพลิเคชัน DLD4.0 ของกรมปศุสัตว์ได้โดยตรง
สำหรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2557 นั้น มีเจตนาเพื่อคุ้มครองไม่ให้สัตว์ถูกทารุณจากมนุษย์ และให้เจ้าของดูแลอย่างเหมาะสม แต่ยังไม่มีการควบคุมทางทะเบียน จึงเกิดการทอดทิ้งสัตว์จำนวนมาก และบางส่วนก่อให้เกิดโรคระบาดสัตว์ ที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
จึงเป็นที่มาของการเสนอปรับแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เพื่อให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ โดยให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว
ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า เรื่องนี้นายกฯ มีความกังวลและได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุม ครม.ว่าเป็นเรื่องการจัดระเบียบ รวมถึงการทารุณสัตว์ที่มีมาในอดีต อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.)ที่เสนอกฎหมายดังกล่าว มีความตั้งใจแก้ปัญหาด้วยการขึ้นทะเบียน ไม่ให้ทอดทิ้งสัตว์โดยไม่มีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ข้อสังเกตอีกว่า ขอให้กลับไปพิจารณาเรื่องอัตราค่าปรับ การขึ้นทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีผลกระทบกับประชาชนในการดำเนินการ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว ก่อนจะเสนอเข้าครม. พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี บอกว่า ท่านก็มีสุนัข และรักสุนัขเหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นดี แต่ไม่อยากสร้างภาระให้กับประชาชน เนื่องจากมีการแปรเจตนารมณ์ไม่ตรงกับที่นายกฯตั้งไว้ ต่อข้อถาม ร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากกรณีที่นายกรัฐมนตรี เคยแสดงความเป็นห่วงสุนัขจรจัด ที่ จ.ระยอง หรือไม่นั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มาร่วมกันออกกฎหมายนี้ ส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นที่กฎหมายอนุญาตให้เลี้ยงได้นั้น กฎหมายดังกล่าวก็ครอบคลุม แต่ในระยะเริ่มต้นก็คงเริ่มที่สุนัขและแมวก่อน เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยนิยมเลี้ยง

ร่วมแสดงความคิดเห็น