เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และอ.ฝาง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์สัตวป่า ป่าไม้ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกหลายอย่าง แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก และสัตว์ป่า นกที่หาดูได้ยากอีกจำนวนหนึ่ง ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สำหรับกลุ่มดูนก หรือกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ก็จะคุ้นเคยกันมาก ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเดินทางเข้าได้ทุกฤดู เพราะบนยอดดอยนั้นมีความสูง1800 กว่าเมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในช่วงกลางคืนจะเยือกเย็นมาก มีเสียงสัตว์ป่าส่งเสียงในยามกลางคืน ซึ่งมีไม่กี่กลุ่มที่ไปแล้วก็ไปอีก
ในวันนี้ทาง นายสิทธิ วิมาลา หน.อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้เชิญกลุ่มจิตอาสาและคนในพื้นที่ เข้าร่วมปรึกษาในเรื่องการเปิดท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยจะมีรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เข้ามาร่วมในการบริการนักท่องเที่ยว มีลูกหาบ มีจนท.นำทางและตั้งแคมป์สถานที่พัก พร้อมกับนำเที่ยวยังสถานที่ธรรมชาติ
ธรรมชาติที่สวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ยอดดอยเวียงผา ชมนกหายาก ชมน้ำตก กางเต้น บริการที่พัก และยังจะมีโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นบ้านของชาวเขาที่มีและอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ชมวิถีชีวิตชาวเขาชนเผ่า ลาหู่ ลีซู และยังสามารถชิมกาแฟจากแหล่งที่มีกาแฟดีที่สุดอีกแหล่งหนึ่ง ที่มีบริษัทผลิตกาแฟชั้นนำและดังในประเทศและต่างประเทศ มารับซื้อผลผลิตไปจำหน่าย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาห่างจากถนนหลวง107 ประมาณ 10 กม. เส้นทางท่องเที่ยวบนยอดดอยนั้น ทางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ระยะทางประมาณ 30 กม. จากถนนหลวง107 สามารถเดินทางมาจากเชียงใหม่ได้ 2 เส้นทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ มาทาง อ.พร้าว และทาง อ.ไชยปราการ ส่วนทาง จ.เชียงราย เข้ามาผ่าน อ.ฝาง เข้า อ.ไชยปราการ ก็สามารถเข้าท่องเที่ยวได้แล้ว ในที่ทำการอุทยานฯ กำลังปรับปรุงสถานที่และบ้านพัก นักท่องเที่ยวสามารถนำเต้นท์มากางนอนพัก ในที่ทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำที่สะอาดคอยบริการอยู่ หรือจะขึ้นนอนยอดดอยนั้น ก็จะเปิดให้ขับรถขึ้นเอง หรือจ้างกลุ่มรถในพื้นที่ ในปลายเดือน ต.ค.นี้
ในช่วงเดือน ธ.ค. – มี.ค. จะมีร้านบริการอาหารเครื่องดื่ม ขึ้นไปบริการให้กับนักท่องเที่ยว แต่ถ้าจัดการพกพาอาหารเครื่องดื่มไปเองก็จะดีกว่า แต่ทางอุทยานฯขอให้นำขยะทุกชิ้นลงมาทิ้งข้างล่าง ซึ่งจะจัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยว เชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศได้แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น