เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการของ นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สำนักฯ นายชัยรัตน์ แสงปาน ผอ.ส่วนป้องกันฯ/ผอ.ศปก.พป.พร.-นน. และนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน / นายมนตรี พลภักดี หน.หน่วยฯ/หน.ชปก.พป.พร.-นน.ที่ 1 และนายณัฐชนน คนสูง หน.สายตรวจปราบปรามฯสาย 2 น่าน /ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า ตำรวจ ศปทส.ภ.จ.น่าน ร่วมกับ จนท.-หน่วยฯนน.13(น้ำสา)/ชปก.พป.พร.-นน.ที่ 1 , สายตรวจปรามสาย 2 น่าน ,ชดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.323 โดย พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.ภูมิชาย พันธ์กล้า รอง ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.อุดม เป็งนวล ผบ.ร้อย ตชด.323 มอบหมายให้ ด.ต.ภูดิส ต๊ะนิล, ด.ต.ชูชาติ ผูกจิต และ ส.ต.ต.ฤทธิชัย วงสกุล พร้อมด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.2 (แม่สอง), ศปทส.ภ.5 และ จ.แพร่, สายตรวจสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (แพร่), ชุดปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่าพื้นที่รอยต่อแพร่-น่าน ที่ 2, ฝ่ายปกครอง อ.สอง จ.แพร่ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกันตรวจยึดการกระทำผิด พรบ.ป่าไม้พร้อมของกลาง 1.ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 11 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.84 ลบ.ม. ค่าเสียหายรัฐ 252,000 บาท
โดยกล่าวหาว่า – กระทำผิด พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11 “ทำไม้ หรือเจาะหรีอสับหรือเผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 48 “ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไม้ชิงชันแปรรูป ไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 “ทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต”

หลังจากที่ จนท.ชุดจับได้ร่วมกันออกปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.ป่าไม้ ในเขตพื้นที่รัยผิดเมื่อมาถึงบริเวณห้วยปู่โอ่ง ท้องที่บ้านแม่แรม หมู่ 12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ในเขตป่าสวงนแห่งชาติป่าแม่สอง พบกองไม้ชิงชันซุกซ่อนในสวนข้าวโพด ข้างทางสายดังกล่าว จึงได้ร่วมจึงได้ร่วมกันตรวจสอบของกลางดังกล่าว พบไม้ชิงชันแปรรูปโดยกองไม้มีกิ่งไม้ใบไม้นคลุมปิดบังอำพรางไว้จากการรูสอบที่ไม้ชิงชันแปรรูปพบเป็นไม้ที่มีลักษณะใหม่สดไม่มีร่องรอยว่าเคยผ่านสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้อื่นใดมาก่อนและไม่มีรูปรอยดวงตาของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐตีประทับตราไว้แต่อย่างไร จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ไว้เป็นของกลางพร้อมนำของกลางทั้งหมดส่ง ร.ต.อ.พสิษฐ์ เถาวัลยา พงส.สภ.สอง จ.แพร่ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น