พสกนิกรชาวแม่สะเรียง พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันนี้ (13 ต.ค. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนจากนั้นใน เวลา 09.00 น. นายอำเภอแม่สะเรียง ได้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทั้งนี้ ในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ทุกภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จะร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น