อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อันซีนเมืองแพร่ รอต้อนรับ นักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวนี้

ช่วงวันหยุดมีโอกาสไปเที่ยว อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อันซีนแห่งใหม่ ของจังหวัดแพร่ มีนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ครอบครัว เดินทางมาเที่ยวไม่ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงวันหยุด จากข้อมูล สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวางให้รายละเอียด ว่า อ่างเก็บน้ำแม่ถาง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างแล้วเสร็จในปี 2538 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 215,000,000 บาท ปริมาณการเก็บกักน้ำ 30.60 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บกักน้ำไว้ตลอดปี อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานแพร่
ลักษณะเด่น
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ได้แก่ ปลานิล ปลากดคัง ที่ราษฎรตำบลบ้านเวียงสามารถหารายได้ได้มากพอสมควร นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร (เรือนแพ) ที่ใช้ปลาสดจากกระชัง มีรสชาติดี ผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวยังมีแพสำหรับล่องเที่ยวชมอ่างในราคากันเอง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบการตกปลา มีมุมตกปลาที่สงบเงียบไว้บริการในแต่ละวัน จะมีผู้มาเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำแม่ถางอยู่เสมอทำให้สถานที่แห่งนี้ ไม่เคยเงียบเหงาเป็นอ่างเก็บน้ำคันดิน ของกรมชลประทานวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ ต.บ้านเวียง ต.น้ำเลา อ ร้องกวาง มีทัศนียภาพอันงดงามเหมาะ แก่การพักผ่อนหย่อนใจ และมีการเลี้ยงปลาในกระชังอีกด้วย

การเดินทาง
อ่างเก็บน้ำแม่ถางอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!