สุนัขและแมวถูกทอดทิ้งกว่า 1 ล้านตัว!! กรมปศุสัตว์ เปิดรับความคิดเห็น พ.ร.บ. ขึ้นทะเบียนสุนัขแมว

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้พิจารณามีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ….กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของประชาชน
– เบื้องต้นกรมปศุสัตว์จะเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลผ่าน
– แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ
– หรือทาง E-mail : [email protected]
– หรือทางเฟซบุ๊ก ปศุสัตว์ก้าวหน้า www.facebook.com/livestocknewsขณะนี้มีประชาชนสนใจ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ระยะแรกจะให้ขึ้นทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีสุนัขและแมวถูกทอดทิ้งกว่า 1 ล้านตัว ดังนั้น พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จะเป็นการคุ้ม ครองทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย รวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น