บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย!! พบสารเคมีอันตรายที่ไม่มีในบุหรี่มวน ส่วนเด็กไทยสูบบุหรี่เยอะขึ้น ในช่วงมหาวิทยาลัย

พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงกรณีการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าว่า องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมและทบทวนมาตรการต่างๆ ในประเด็นทางสุขภาพตลอด ล่าสุดมีคำแนะนำ สำหรับมาตรการในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยสนับสนุนให้ทุกประเทศ ควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และควบคุมการโฆษณา การทำการตลาดเพื่อลดการเข้าถึงบุหรี่ไฟ ฟ้า
อย่างไรก็ตาม การพิจารณามาตรการใดๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงคำตอบที่ว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่ ทำให้เลิกบุหรี่มวนได้จริงหรือไม่ และนำไปสู่การสูบบุหรี่มวนมากขึ้นหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก แต่การที่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานภาครัฐ จะนำมาใช้อ้างอิงหรือออกเป็นแนวทางปฏิบัติได้ ต้องยึดงานวิจัยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง ตามระเบียบการวิจัย
ประเด็นที่เด่นชัด คือ บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เลิกบุหรี่มวนได้หรือไม่ พบว่านักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนงานวิจัย 37 ชิ้น เพื่อหาความสัมพันธ์กับอัตราการเลิกบุหรี่มวน ร้อยละ 80 ของงานวิจัย ชี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยเลิกบุหรี่มวน แถมยังทำให้เลิกบุหรี่มวนได้น้อยลงด้วย ขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สูบบุหรี่มวนมากขึ้นหรือไม่นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา หรือ U.S.FDA ได้วางกฎระเบียบเพื่อห้ามทำการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ที่พบว่า เด็ก ม.ปลาย มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 ปี พบว่าเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีการสูบบุหรี่มวนมากขึ้น 3-7 เท่า วิเคราะห์ว่า เนื่องจากเด็กเคยชินกับกลิ่น ควัน วิธีการสูบ ทำให้หันไปสูบบุหรี่มวนได้มากขึ้น
สำหรับในประเทศไทย มีการเก็บสถิติกลุ่มเด็ก ม.ปลาย ในเขตเมือง มีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 30 และเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย ยิ่งเพิ่มอัตราการสูบมากขึ้น สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่า อายุเฉลี่ยในการเริ่มสูบบุหรี่ต่ำกว่า 20 ปีนั้น อยู่ที่ ร้อยละ 80 และ มากกว่า ร้อยละ 60 กลายเป็นผู้สูบประจำหลังจากเริ่มสูบครั้งแรกในเวลา 1 ปี ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการป้องกันเยาว ชนอย่างจริงจังมากขึ้น โดยเน้นไปที่การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น