โรงเรียนสรรพวิทยาคม รักษาแชมป์แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาสามารถคว้าชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง มาฝากประเทศไทย และชาว อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนสรรพวิทยาคม แจ้งว่า คณะครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปทำการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1. sumo Auto 1kg open 2. sumo legged senior และ 3. beam senior

นอกจากนั้นยังได้รางวัลเหรียญเงิน 4 รายการ และเหรียญทองแดง อีก 4 รายการ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และไทย มีนักเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game ดังกล่าว จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1. นายกิตติศักดิ์ มงคลจุฑาเศรษฐ 2. นายณฐนนท์ จันโทสถ 3. นายธนภัทร ภิรมย์ทอง 4. นายกันธีภพ นอนา 5. นายครุฑธวัช กองวงศ์ 6. นายชินพรรษ ภูบัวเพชร 7. นายชินพรรณ ภูบัวเพชร 8. นายวทัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์ 9. นายสหภพ ศรีแสงทอง 10. นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน 11. นายบริวัตร แซ่หมี 12. นายสิทธิเดช แย้มขะมัง
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล และ น.ส.รุ่งทิพย์ จันดี โดยมี นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่างๆ ให้เสร็จลุล่วงด้วยดี ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นตัวแทนประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือได้ว่ายังคงรักษาแชมป์ไว้อย่างต่อเนื่อง นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผอ.โรงเรียนฯกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น